Kwaliteit, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen


 Kwaliteit en voedselveiligheid

Van Gorp Greenfood hecht veel waarde aan voedselveilig produceren. Daarom zijn we onder andere gecertificeerd volgens de FSSC 22000 voedselveiligheidsnorm en de ISO 14001 milieu norm:

Jaarlijks worden er diverse interne- en externe audits uitgevoerd om onze bedrijfsvoering en producten op een hoog kwaliteitsniveau te houden.

 

 Milieubeleid

Van Gorp Greenfood voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klanten door te werken conform het gecertificeerde milieumanagementsysteem ISO 14001.

Wij voorkomen dan wel beperken de risico’s voor het milieu en de leefomgeving ten gevolge van de bedrijfsprocessen door:

  • Continu te zoeken naar duurzame alternatieven
  • Te handelen conform de van toepassing zijnde wettelijke en andere milieueisen
  • De milieuaspecten te beheersen en waar mogelijk te verbeteren
  • Te zoeken naar duurzame alternatieven (sustainability)
  • Milieu steeds meer onderdeel te laten zijn van alle inkoopprocedures en inkoopeisen
  • Optimaal benutten van grondstoffen en verpakkingsmaterialen waardoor de hoeveelheid afval wordt beperkt
  • Afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken of benutten zodat het storten van afval wordt voorkomen

De milieudoelstellingen worden gerealiseerd door het jaarplan conform afspraken en planning uit te voeren.